Privacybeleid

Introductie

De toegang tot, het gebruik van, het plaatsen van een bestelling, het linken naar het Zuppler Platform, het gebruik van software of het downloaden van software ("access") is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van de voorwaarden, bepalingen en disclaimers op deze pagina en elders op het Zuppler Platform ("Terms of Use").

Wat betreft uw toegang tot het Zuppler-platform: we behouden ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Als u het Zuppler Platform blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

De gebruiksvoorwaarden van het Zuppler Platform zijn niet van invloed op uw wettelijke rechten als consument. "U", "Uw", "Gebruiker" verwijst naar de persoon die dit Zuppler Platform gebruikt en is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Met "Zuppler Platform" bedoelen wij onze mobiele applicaties en / of websites en / of API's.
Met "Zuppler", "wij", "ons" of "onze" verwijzen wij naar Zuppler, de handelsnaam voor ZUPPLER INTERNATIONAL LIMITED, een Iers bedrijf dat onder ondernemingsnummer 599.489 en met geregistreerd kantoor te Unit 1, 70 Heather Road te Ierland, Sandyford, Dublin 18, D18 H7K7.

Zuppler kan deze Overeenkomst, alsmede Zuppler beleid, van tijd tot tijd bijwerken of herzien. U stemt ermee in dat u deze Overeenkomst periodiek zult herzien en dat uw voortdurende gebruik van de Zuppler-service aantoont dat u de bijgewerkte voorwaarden accepteert.

Ons doel

Wij bieden een manier voor u om uw bestellingen ( "Bestellingen") te communiceren voor producten ( "Producten") van bezorg- of afhaalrestaurants ( "Restaurants"), weergegeven op het Zuppler Platform (dit omvat ook de "website").

Het doel van dit Zuppler-platform is om gebruikers een eenvoudige, gemakkelijke en kosteneffectieve service aan te bieden. Interactieve menu's stellen klanten in staat om bestellingen samen te stellen en in te dienen. We leveren ook producten en diensten aan restaurants en andere horecagerelateerde bedrijven om hen te helpen met het vermarkten en beheren van hun bedrijf.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan, biedt Zuppler dit Zuppler-platform en de inhoud aan op een "zoals het is" en "zoals beschikbaar" -basis en geven we geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud of beschikbaarheid van dit Zuppler Platform, of dat het tijdig of foutloos is, of defecten worden gecorrigeerd of dat het Zuppler-platform of de server die het platform beschikbaar maakt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Onder voorbehoud van het vorige lid, zijn noch Zuppler noch Zuppler bestuurders, functionarissen, tussenpersonen, werknemers of aannemers aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale of vervolgschade of schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor bedrijfsverlies of winstderving) , ontstaan door een contract, onrechtmatige daad of anderszins door het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van dit Zuppler Platform.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het eten, drinken of andere producten geleverd door partnerrestaurants. Wij zijn een tussenpersoon die gebruikers helpt hun bestellingen te communiceren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gemaakte fouten die leiden tot persoonlijk letsel, letsel, allergische reacties of de dood. Hoezeer we ook proberen ervoor te zorgen dat onze partnerrestaurants de hoogst mogelijke normen handhaven, betekent de aard van ons bedrijf dat we niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de kwaliteit van het product. Dit is de exclusieve verantwoordelijkheid van de individuele restaurants. Niets in deze voorwaarden wordt geacht de aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor enig persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of dat van onze tussenpersonen of werknemers.

Intellectueel eigendom

U mag het materiaal van dit Zuppler Platform niet publiceren, weergeven, wijzigen, uitzenden, afdrukken, kopiëren, reproduceren, downloaden, verzenden of hergebruiken voor iets anders dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik, inclusief, en in het bijzonder, elk materiaal dat publiekelijk opnieuw wordt gebruikt, verkocht of hergebruikt, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten op dit Zuppler Platform en haar inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot het Zuppler Platformontwerp, tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen en alle software, databases en broncode verbonden met het Zuppler Platform) zijn eigendom van, of in licentie gegeven aan Zuppler of anderszins gebruikt door Zuppler zoals toegestaan door de wet.

Zuppler is een handelsmerk van Zuppler Inc (VS). Handelend als Zuppler.

Vergoeding

U moet Zuppler, haar directeuren, functionarissen, werknemers, tussenpersonen, verkopers, adverteerders, partners en leveranciers schadeloos stellen en vrijwaren voor alle verliezen, acties, procedures, kosten, uitgaven (inclusief juridische kosten), claims en schade voortvloeiend uit uw Toegang tot en gebruik van dit Zuppler Platform, elke inbreuk of schending van de Gebruiksvoorwaarden van dit Zuppler Platform of uw overtreding van een wet of uw schending van de rechten van een derde partij.

Beschikbaarheid

Dit Zuppler-platform is mogelijk op bepaalde tijden niet beschikbaar om onderhoud en upgrades mogelijk te maken. Hoewel we ons zullen inspannen om klanten van tevoren op de hoogte te stellen van eventuele onbeschikbaarheid van de service, kan dit niet worden gegarandeerd en behouden wij ons het recht voor om de service op elk gewenst moment te wijzigen of in te trekken.

Sites van derden

Dit Zuppler-platform kan links naar andere websites bevatten. Die websites vallen niet onder de controle van Zuppler en we zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken, inhoud of beschikbaarheid van dergelijke websites. Een link houdt geen goedkeuring, sponsoring van of aansluiting bij de gekoppelde site in. We bieden de links alleen als een gemak. Als u besluit gelinkte websites van derden te bezoeken, doet u dit op eigen risico en zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke websites.
U mag een non-framed link naar dit Zuppler-platform of de website plaatsen vanaf een andere bedrijfs- of dienstenwebsite, maar niet op een manier die de indruk wekt dat we verbonden zijn met deze site of deze hebben goedgekeurd, tenzij we dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Beperkingen van gebruik

Dit Zuppler-platform is bedoeld voor personen die zich in de EU bevinden en we kunnen niet garanderen dat informatie, materialen of functies in dit Zuppler-platform geschikt zijn voor gebruik in andere rechtsgebieden.

Door dit Zuppler Platform te gebruiken, garandeert u dat alle persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig is in alle opzichten en dat u ons onmiddellijk op de hoogte zult brengen van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke informatie door uw ledenprofiel bij te werken op het Zuppler Platform of door contact met ons op te nemen via GDPR@zupplerinternational.com.

U stemt ermee in om zich niet voor te doen als een andere persoon of entiteit of om een valse naam of een naam te gebruiken waarvoor u niet bevoegd bent om deze te gebruiken.

Als u onze service wilt gebruiken, moet u ouder zijn dan 18 jaar.

Het is niet toegestaan om meerdere lidmaatschappen te registreren voor gebruik door dezelfde persoon. Overtreding van deze clausule kan leiden tot beëindiging van uw lidmaatschap.

U mag het Zuppler Platform niet gebruiken voor onwettige of ongeoorloofde doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot:
1. Het verzenden van materiaal dat een strafbaar feit vormt, resulteert in burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins inbreuk doet op wetten, voorschriften of gedragscodes. 2. Het belemmeren van het gebruik van andere personen van het Zuppler Platform. 3. De werking van dit Zuppler Platform beschadigen, uitschakelen of aantasten of proberen onbevoegd toegang te krijgen tot dit Zuppler Platform of tot netwerken die erop zijn aangesloten, door hacking, spoofing of soortgelijke middelen. 4. Verspreiding van onwettig, lasterlijk, beledigend, bedreigend, schadelijk, obsceen of anderszins aanstootgevend materiaal.

U mag geen toegang krijgen tot de services, of de app of website gebruiken als u onze directe concurrent bent of een tussenpersoon van onze directe concurrent, behalve met onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Daarnaast mag u geen toegang krijgen tot onze diensten of de app of website gebruiken met als doel om de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit te monitoren, of te gebruiken voor andere benchmarking- of concurrentiedoeleinden.

Gebruikersinzendingen

We vragen of wensen geen vertrouwelijke, bedrijfseigen informatie, creatief materiaal, ideeën of suggesties van u te ontvangen anders dan die wij specifiek vragen.

Als u ons via e-mail of anderszins berichten of materiaal stuurt, verklaart en garandeert u dat de informatie en het materiaal origineel voor u zijn, en wordt u geacht ons een eeuwigdurende, wereldwijde, royaltyvrije licentie te hebben verleend om dergelijke berichten of materiaal op een manier te gebruiken die wij geschikt achten en we zullen vrij zijn om dergelijk materiaal of informatie in de communicatie die u verzendt voor welk doel dan ook te gebruiken.

Bestellingen

Zuppler aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de kwaliteit of kwantiteit van goederen die zijn geleverd door of zijn opgehaald bij genoemde derden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de geleverde goederen grondig te controleren voordat hij/zij een bestelling accepteert.

Alle vragen met betrekking tot goederen die op dit Zuppler-platform worden getoond, moeten worden gericht aan het partnerrestaurant.

Houd er rekening mee dat wanneer we zeggen dat uw bestelling binnen het Zuppler Platform 'bevestigd' is, dit betekent dat wij uw bestelling hebben bevestigd en dat het restaurant nog steeds het recht heeft om de bestelling te weigeren.

De aanvaarding van uw bestelling gebeurt alleen op de bevestigingspagina van de Zuppler-bestelling en bevestigt dat het restaurant uw bestelling heeft ontvangen en geaccepteerd. Als het restaurant uw bestelling niet kan uitvoeren, ontvangt u een e-mail, sms of telefoontje of een andere melding dat uw bestelling is geweigerd of wordt de status 'Afgekeurd' weergegeven op de bevestigingspagina van de Zuppler-bestelling.

Alle voedselbereiding en -leveringen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de restaurantpartner die de bestelling accepteert.

Onjuiste persoonlijke gegevens kunnen leiden tot problemen of vertragingen bij de bezorging. Zorg er dus voor dat u uw juiste adres en telefoonnummer hebt ingevoerd bij het bestellen.

Het is uw verantwoordelijkheid om uw telefoon te beveiligen. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor bestellingen en kosten die via uw telefoon en / of via uw account worden gemaakt.

Communicatie

De toepasselijke wetgeving vereist dat sommige van de informatie of mededelingen die wij u toezenden schriftelijk moeten zijn. Wanneer u de Website gebruikt of Producten bestelt via de Website, accepteert u dat de communicatie met ons hoofdzakelijk elektronisch zal zijn. We nemen per e-mail contact met u op of verstrekken u informatie door mededelingen op de website te plaatsen. Voor contractuele doeleinden stemt u in met dit elektronische communicatiemiddel en erkent u dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan de wettelijke eis dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. We behouden ons het recht voor om op elk moment contact met u op te nemen via, en niet beperkt tot, sms, pushmeldingen, telefoontjes, e-mail en post voor niet-marketingdoeleinden. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. We behouden ons het recht voor om op elk moment contact met u op te nemen via, en niet beperkt tot, sms, pushmeldingen, telefoongesprekken, e-mail en post voor marketingdoeleinden, op voorwaarde dat u toestemming hebt gegeven voor een dergelijk contact. De toestemming hiervoor kan op elk moment worden ingetrokken door het vinkje uit het selectievakje 'Ontvang de nieuwste aanbiedingen en kortingen in uw inbox' uit te schakelen op de pagina met de gebruikerspagina van de website of app.

Alcohol en sigaretten

Bestellingen die alcohol of sigaretten bevatten, kunnen niet worden aanvaard van personen jonger dan de wettelijke leeftijd van aankoop in hun eigen land. U stemt ermee in om geen bestellingen te plaatsen voor artikelen die niet legaal voor u zijn om te kopen.

Betaling

Zodra uw bestelling is geaccepteerd, vertegenwoordigt dit een overeenkomst tussen u, de gebruiker en het restaurant. Het restaurant is als enige verantwoordelijk voor deze bestelling. Contante betalingen worden rechtstreeks gedaan aan het restaurant dat aan de bestelling voldoet. Als u ervoor kiest om te betalen met een creditcard, bankpas of een andere elektronische betaalmethode op het Zuppler Platform, dan wordt de transactie verwerkt door Zuppler.

Vraag in de winkel naar de voorwaarden met betrekking tot eventuele aangeboden kortingen.

De levering en / of kaartkosten worden berekend per bestelling en op basis van het beleid van het individuele restaurant.

Prijzen zijn onderhevig aan verandering en alle goederen zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

Bijkomende kosten

U neemt de volledige en enige verantwoordelijkheid op u voor bijkomende kosten die u mogelijk maakt in verband met of als gevolg van uw gebruik van de Website, inclusief maar niet beperkt tot kosten met betrekking tot het onderhoud, reparatie of aanpassing van apparatuur, software of gegevens die u bezit, leaset, waarvan u licentiehouder bent of die u anderszins gebruikt.

Annulering

U heeft het recht om een bestelling te annuleren tot het moment dat de bestelling naar het restaurant is verzonden. Dit is normaal gesproken binnen 9 seconden vanaf het moment dat u de bestelling hebt geplaatst via het Zuppler Platform.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat prijzen en beschrijvingen nauwkeurig worden bijgehouden, behouden we ons het recht voor om elke bestelling die is gebaseerd op onjuiste informatie te annuleren.

Een bestelling kan vervolgens door een restaurant worden geannuleerd nadat u een kennisgeving hebt ontvangen waarin staat dat de bestelling is geaccepteerd. Zuppler en onze partnerrestaurants behouden zich het recht voor om elke bestelling te annuleren, voor of na acceptatie, en zullen u op de hoogte stellen van een dergelijke annulering.

Klantbeoordelingen

De beoordelingen op het Zuppler Platform zijn uitsluitend de mening van klanten. Ze vertegenwoordigen niet onze eigen meningen.

Beëindiging

We behouden ons het recht voor om een nieuwe registratie af te wijzen, uw recht om uw koppeling aan het Zuppler Platform te beëindigen, u te verwijderen als gebruiker van dit Zuppler Platform en / of verder gebruik te voorkomen als u een van de Gebruiksvoorwaarden schendt. Als we iets als een risico van aansprakelijkheid of verlies beschouwen voor ons of onze partnerrestaurants, kunnen we maatregelen nemen die noodzakelijk worden geacht om een dergelijke aansprakelijkheid of verlies te voorkomen.

Als we uw recht van koppeling met het Zuppler Platform beëindigen, moet u onmiddellijk stoppen met koppelen aan het Zuppler Platform. Iedereen die een geschorst of beëindigd lidmaatschap heeft, mag niet via het Zuppler Platform bestellen of opnieuw lid worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We behouden ons het recht voor om onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk toe te wijzen of uit te besteden.

Houd er rekening mee dat we uw IP-adres kunnen traceren en indien nodig contact opnemen met uw internetprovider (of een andere relevante serviceprovider) in het geval van een vermeende schending van deze gebruiksvoorwaarden.

Afdwingbaarheid

Als een deel van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, dan zal die bepaling als scheidbaar van deze gebruiksvoorwaarden worden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. Geen verklaring van afstand door ons zal worden opgevat als een verklaring van afstand van enige voorgaande of volgende inbreuk op enige bepaling.

Toepasselijk recht

De gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en alle aangelegenheden met betrekking tot dit Zuppler-platform zijn onderworpen aan het Nederlands recht en geschillen zullen uitsluitend door de rechtbanken van Nederland worden beslecht.

Contact

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot deze informatie zijn welkom en dienen te worden gericht aan GDPR@zupplerinternational.com.

Privacybeleid

1. Inleiding

1.1 Wij doen er alles aan om de privacy van de bezoekers van onze website en onze gebruikers te waarborgen.

1.2 Dit beleid is van toepassing wanneer we optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website en gebruikers van diensten; met andere woorden, waar we het doel en de middelen bepalen voor de verwerking van die persoonsgegevens.

1.3 Door onze service te gebruiken en akkoord te gaan met dit beleid, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

1.4 Onze website bevat privacy-controles die van invloed zijn op hoe wij uw persoonlijke gegevens zullen verwerken. Door de privacy-instellingen te gebruiken, kunt u aangeven of u direct marketingcommunicatie wilt ontvangen en de publicatie van uw informatie wilt beperken. U hebt toegang tot de privacy-instellingen via onze websites en apps.

1.5 In dit beleid verwijzen "Zuppler", "wij", "ons" en "onze" naar ZUPPLER INTERNATIONAL LIMITED, een in Ierland geregistreerd bedrijf onder ondernemingsnummer 599489 en met geregistreerd kantoor in Unit 1, 70 Heather Road, Sandyford, Dublin 18, D18 H7K7. Zie Sectie 13 voor meer informatie over ons.

2. Credit

2.1 Dit document is gedeeltelijk gemaakt door www.seqlegal.com.

3. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

3.1 In deze Sectie 3 hebben we uiteengezet:
(a) de algemene categorieën van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken; :
(b) in het geval van persoonlijke gegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen, de bron en de specifieke categorieën van die gegevens; :
(c) de doeleinden waarvoor wij persoonlijke gegevens mogen verwerken; en:
(d) de rechtsgrondslag van de verwerking.

3.2 Wij kunnen gegevens over uw gebruik van onze website en diensten verwerken ("gebruiksgegevens"). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven en websitenavigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik. De bron van de gebruiksgegevens is ons analytics-volgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt voor het analyseren van het gebruik van de website en diensten. De wettelijke basis voor deze verwerking is ons legitieme belang, namelijk het controleren en verbeteren van onze website en diensten.

3.3 Wij kunnen uw accountgegevens ("accountgegevens") verwerken. De accountgegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De accountgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het gebruik van onze website, het leveren van onze diensten, het zorgen voor de beveiliging van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De wettelijke basis voor deze verwerking is ons legitieme belang, namelijk het correcte beheer van onze service en activiteiten en de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan.

3.4 Wij kunnen uw informatie opgenomen in uw persoonlijk profiel op onze website verwerken ("profielgegevens"). De profielgegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum bevatten. De profielgegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en te bewaken. De wettelijke basis voor deze verwerking is ons legitieme belang, namelijk het correcte beheer van onze website en ons bedrijf en de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan.

3.6 We kunnen informatie verwerken die is opgenomen in een onderzoek en die u ons met betrekking tot goederen en / of diensten ("onderzoeksgegevens") geeft. De onderzoeksgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het aanbieden en verkopen van relevante goederen en / of diensten aan u. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

3.7 Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van goederen en diensten, die u met ons en / of via onze service aangaat ("transactiegegevens"). De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens, uw kaartgegevens en de transactiegegevens bevatten (we slaan geen creditcardgegevens op - deze worden veilig opgeslagen door onze verwerkingspartners). De transactiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel de gekochte goederen en diensten te leveren en de juiste gegevens van die transacties te bewaren. De juridische basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan en ons legitieme belang, namelijk een goed beheer van onze website en bedrijf.

3.8 Wij kunnen de informatie die u ons verstrekt met het oog op het abonneren op onze e-mailmeldingen en / of nieuwsbrieven ("kennisgevingsgegevens") verwerken. De notificatiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel u relevante meldingen en / of nieuwsbrieven te sturen. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

3.9 Wij kunnen informatie verwerken die is gevat in of betrekking heeft op elke communicatie die u ons toestuurt ("correspondentiegegevens"). De correspondentiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en metadata behorend bij de communicatie omvatten. Onze service genereert de metagegevens die zijn gekoppeld aan communicatie die is gemaakt met behulp van de contactformulieren voor de website. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en om gegevens bij te houden. De wettelijke basis voor deze verwerking is ons legitieme belang, namelijk het correcte beheer van onze website en zakelijke activiteiten en onze communicatie met gebruikers.

3.10 We kunnen al uw persoonlijke gegevens die in dit beleid zijn geïdentificeerd, verwerken voor zover nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is ons legitieme belang, namelijk de bescherming en bewering van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

3.11 Wij kunnen uw persoonsgegevens die in dit beleid zijn vermeld, indien nodig, verwerken voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's of het verkrijgen van professioneel advies. De juridische basis voor deze verwerking is ons legitieme belang, namelijk de juiste bescherming van onze onderneming tegen risico's.

3.12 Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in deze Sectie 3 kunnen verwerken, kunnen wij ook uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3.13 Gelieve geen persoonsgegevens van andere personen aan ons te verstrekken, tenzij we u dit vragen.

4. Uw persoonlijke gegevens aan anderen verstrekken

4.1 Wij kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven aan elk lid van onze groep van bedrijven (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden en rechtsgrondslagen die in dit beleid zijn uiteengezet.

4.2 Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en / of professionele adviseurs voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's, het verkrijgen van professioneel advies, of het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of dit nu in de rechtbank is of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

4.3 We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze leveranciers, onderaannemers of partners voor zover als redelijkerwijs noodzakelijk voor het verlenen van een service aan u. Uw contactgegevens, locatiegegevens, relevante betalingsinformatie, naam, telefoonnummer, e-mailadres en andere details worden bijvoorbeeld verstrekt aan de winkel / restaurant waarbij u een bestelling plaatst.

4.4 Financiële transacties met betrekking tot onze diensten worden afgehandeld door onze betalingsdienstaanbieders. We zullen transactiegegevens alleen met onze betalingsdienstaanbieders delen voor zover dit nodig is voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het behandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen en ons beschermen tegen frauduleuze transacties.

4.5 We kunnen uw aanvraaggegevens bekendmaken aan een of meer geselecteerde externe leveranciers van goederen en diensten om hen in staat te stellen contact met u op te nemen, zodat zij u relevante goederen en / of diensten kunnen aanbieden en verkopen. Elke dergelijke derde partij zal optreden als een gegevensbeheerder met betrekking tot de onderzoeksgegevens die wij aan hen leveren; en na contact met u op te nemen, zal elke derde partij u een kopie van zijn eigen privacybeleid verstrekken, die het gebruik van uw persoonlijke gegevens door die derde zal regelen.

4.6 Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze Sectie 4, kunnen wij uw persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer deze openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

5. Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens

5.1 In deze sectie 5 geven we informatie over de omstandigheden waarin uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

5.2 Wij en onze aangesloten bedrijven hebben kantoren en faciliteiten in Ierland, de Verenigde Staten van Amerika, Nederland, India en Roemenië. De Europese Commissie heeft een "adequaatheidsbesluit" genomen met betrekking tot de gegevensbeschermingswetten van dit land. De overdracht van gegevens wordt beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie, waarvan een kopie kan worden verkregen bij de ontvangende partij.

5.3 De hostingfaciliteiten voor onze website zijn gevestigd in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en de Verenigde Staten van Amerika. De Europese Commissie heeft een "adequaatheidsbesluit" gemaakt met betrekking tot de gegevensbeschermingswetten van elk van deze landen. Gegevensoverdrachten worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie, waarvan u een kopie kunt krijgen van de ontvangende partij.

5.4 Zuppler-aannemers zijn gevestigd in de Verenigde Staten, India, Canada, Brazilië en andere niet-EU-landen. De Europese Commissie heeft een "adequaatheidsbesluit" gemaakt met betrekking tot de gegevensbeschermingswetten van elk van deze landen. Overdrachten naar elk van deze landen zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie, waarvan een kopie op verzoek bij ons verkrijgbaar is.

5.5 U erkent dat persoonlijke gegevens die u indient voor publicatie via onze website of services mogelijk wereldwijd beschikbaar zijn via internet. We kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke persoonlijke gegevens door anderen niet voorkomen.

6. Het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens

6.1 Dit deel 6 beschrijft ons beleid en de procedure voor het bewaren van gegevens, die zijn bedoeld om te helpen waarborgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens.

6.2 Persoonlijke gegevens die we verwerken voor welk doel of welke doeleinden dan ook, mogen niet langer worden bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.

6.3 We bewaren uw persoonlijke gegevens als volgt:
(a) Persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende een periode van minimaal 2 jaar volgend op uw meest recente toegang tot onze service of ons platform en gedurende een maximale periode van 3 jaar na uw meest recente toegang tot onze service of ons platform.

6.4 In sommige gevallen is het niet mogelijk om vooraf de perioden te specificeren waarvoor uw persoonlijke gegevens worden bewaard. In dergelijke gevallen zullen we de retentieperiode bepalen op basis van onze legitieme behoeften om gegevens te bewaren.

6.5 Niettegenstaande de overige bepalingen van deze Sectie 6, kunnen wij uw persoonlijke gegevens bewaren wanneer dit behoud noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

7. Amendementen

7.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

7.2 U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

7.3 We kunnen u per e-mail op de hoogte brengen van wijzigingen in dit beleid.

8. Uw rechten

8.1 In dit deel 8 hebben we de rechten samengevat waarover u beschikt op grond van de wet inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn opgenomen in onze samenvattingen. Daarom moet u de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende instanties lezen voor een volledige uitleg van deze rechten.

8.2 Uw belangrijkste rechten volgens de wet op gegevensbescherming zijn:
(a) het recht op toegang;
(b) het recht op rectificatie;
(c) het recht om te wissen;
(d) het recht om de verwerking te beperken;
(e) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
(f) het recht op gegevensportabiliteit;
(g) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en
(h) het recht om toestemming in te trekken.

8.3 U hebt het recht om te bevestigen of we uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, waar we dat doen, het recht om toegang te hebben tot de persoonlijke gegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Die aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie en de ontvangers van de persoonsgegevens. Indien het de rechten en vrijheden van anderen niet beïnvloed, zullen we u een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen. Het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt, maar voor extra exemplaren kan een redelijke vergoeding worden gevraagd. Alle aanvragen zijn onderworpen aan clausules 8.14 - 8.17.

8.4 U hebt het recht om onjuiste persoonlijke gegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonsgegevens over u volledig te maken.

8.5 Onder sommige omstandigheden heeft u recht op het wissen van uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging. Die omstandigheden omvatten: de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt; u trekt de toestemming in voor op toestemming gebaseerde verwerking; u maakt bezwaar tegen de verwerking onder bepaalde regels van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor directe marketing doeleinden; en de persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht op wissen. De algemene uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is: voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor naleving van een wettelijke verplichting; of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.

8.6 Onder sommige omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonlijke gegevens; de verwerking is onwettig, maar u bent tegen wissen; we hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze doeleinden, maar u hebt persoonlijke gegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; en u hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Als de verwerking op basis hiervan is beperkt, kunnen we uw persoonlijke gegevens blijven opslaan. We zullen het anders echter alleen verwerken: met uw toestemming; voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van belangrijk openbaar belang.

8.7 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: het uitvoeren van een taak uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van enige officiële autoriteit die aan ons is toevertrouwd; of de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. Als u bezwaar aantekent, zullen wij de persoonlijke informatie niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden te boven gaan, of de verwerking tot het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

8.8 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden (inclusief profilering voor directe marketingdoeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet meer verwerken.

8.9 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.

8.10 Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is:
(a) toestemming; of
(b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract, en dergelijke verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze, heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen zou schaden.

8.11 Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u wettelijk het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

8.12 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke informatie toestemming is, heeft u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

8.13 U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door ons schriftelijk op de hoogte te stellen via GDPR@zupplerinternational.com, naast de andere methoden die in dit hoofdstuk 8 worden vermeld.

8.14 U kunt ons opdragen om u persoonlijke informatie te verstrekken die wij over u bewaren; het verstrekken van dergelijke informatie is onderworpen aan:
(a) voldoende informatie om ons in staat te stellen uw persoonlijke gegevens te vinden, zoals uw mobiele telefoonnummer of relevante bestel-ID's; en
(b) de levering van het juiste bewijs van uw identiteit (voor dit doel zullen we meestal een fotokopie van uw paspoort accepteren die is gecertificeerd door een advocaat of bank plus een origineel exemplaar van een energierekening met uw huidige adres).

8.15 We kunnen persoonlijke informatie die u opvraagt, weigeren voor zover toegestaan door de wet.

8.15 We kunnen persoonlijke gegevens die u opvraagt, achterhouden als de verzoeken als vexatoir, duidelijk ongegrond, buitensporig of repetitief worden beschouwd.

8.17 U kunt ons te allen tijde opdragen uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken.

8.18 In de praktijk gaat u gewoonlijk uitdrukkelijk vooraf akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, of bieden wij u de mogelijkheid om u af te melden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

9. Over cookies

9.1 Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden of door een browser wordt aangemaakt en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.

9.2 Cookies kunnen "permanente" cookies of "sessie" cookies zijn: een permanente cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker is verwijderd vóór de vervaldatum; een sessiecookie verloopt daarentegen aan het einde van de gebruikerssessie wanneer de webbrowser gesloten is.

9.3 Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen is van cookies.

10. Cookies die we gebruiken

10.1 Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:
(a) Authenticatie - wij gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en wanneer u door onze website of een website waarop onze services worden gebruikt navigeert;
(b) Beveiliging - wij gebruiken cookies als een element van de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om gebruikersaccounts te beschermen, inclusief het voorkomen van frauduleus gebruik van inloggegevens, en om onze website en services in het algemeen te beschermen;
(c) Reclame - wij gebruiken cookies om ons te helpen om advertenties weer te geven die voor u relevant zijn;
(f) Analyse - wij gebruiken cookies om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te analyseren; en
(g) toestemming voor cookies - we gebruiken cookies om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies in het algemeen op te slaan. AKA, de “Ironic Cookie”.

11. Cookies die worden gebruikt door onze serviceproviders

11.1 Onze serviceproviders gebruiken cookies en die cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

11.2 We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van de website door middel van cookies. De verzamelde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van onze website te maken. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy/ .

11.3 We gebruiken Google AdWords om advertenties weer te geven. U kunt het privacybeleid van deze serviceprovider bekijken op https://policies.google.com/terms?hl=nl&gl=ie..

11.4 We gebruiken Facebook om advertenties weer te geven. U kunt het privacybeleid van deze serviceprovider bekijken op https://www.facebook.com/policies/cookies/.

11.5 We gebruiken Statcounter om de serviceactiviteit te controleren. U kunt het privacybeleid van deze serviceprovider bekijken op https://statcounter.com/support/knowledge-base/314/.

11.6 Van tijd tot tijd kunnen we verschillende cookies gebruiken om het gebruik bij te houden, ons te beschermen tegen frand en display-advertenties. U kunt deze cookies op elk gewenst moment via uw browser bekijken.

12. Het beheer van cookies

12.1 In de meeste browsers kunt u weigeren om cookies te accepteren en kunt u cookies verwijderen. De methoden om dit te doen variëren van browser tot browser en van versie tot versie. U kunt echter via deze links actuele informatie verkrijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies:
(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);
(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); en
(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

12.2 Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites.

12.3 Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken en kunt u geen bestellingen plaatsen.

13. Onze gegevens

13.1 Deze website en service zijn eigendom van en worden beheerd door ZUPPLER INTERNATIONAL LIMITED, of simpelweg “Zuppler”.

13.2 We zijn geregistreerd in Ierland onder registratienummer 599489 en ons kantoor is gevestigd in Unit 1, 70 Heather Road, Sandyford, Dublin 18, D18 H7K7.

13.3 Onze hoofdvestiging bevindt zich op Unit 1, 70 Heather Road, Sandyford, Dublin 18, D18 H7K7.

13.4 U kunt contact met ons opnemen:
(a) per post, naar bovenstaand bedrijfsadres;
(b) via het contactformulier op onze website of;
(d) per e-mail op GDPR@zupplerinternational.com.